Getan

Gesagt, getan!

Lista usług

1. Tłumaczenia pisemne

- strony internetowe

- dokumenty i oferty handlowe

- korespondencja

- CV i listy motywacyjne

- pisma urzędowe

- artykuły prasowe

- materiały reklamowe

2. Tłumaczenia przysięgłe

- pisma urzędowe

- akty urzędowe i notarialne

- dokumenty samochodowe

3. Uwierzytelnianie tłumaczeń